ZIRCONIA & STRAUMANN

Tandimplantat är skruvar av titan som opereras in i käkbenet. Implantatet fungerar som en konstgjord tandrot på vilken en eller flera kronor kan fästas. Titan är en metall som har en unik förmåga att växa fast i käkbenet och går bra ihop med kroppens vävnader. Behandlingen består av två delar en implantatbehandling består av en kirurgisk del och en protetisk del. I den kirurgiska delen opereras implantat in i käkbenet och i den protetiska delen tillverkas de tänder som ska fästas på implantatet. Viktigt med god munhygien

För att implantatet ska hålla länge krävs extra noggrann munhygien och regelbundna kontroller hos tandläkare eller tandhygienist. Munhygienen vid implantatet måste vara minst lika bra som vid de egna tänderna. Dålig munhygien kan bidra till sjukdomar i vävnaden som omger implantatet. I sämsta fall kan implantatet lossna. För att underlätta rengöringen utformas den nya tanden så att det går att komma åt med tandborste och olika hjälpmedel.

Zirkoniaimplantat – alternativ till titan
:
Rafnadental är en av få kliniker i Sverige som har lång erfarenhet av keramiska implantat. De keramiska implantaten har god hållfasthet, är estetiska och vi kan erbjuda en metallfri behandling för de patienter som så önskar.
Zirkonia tandimplantat har använts i ett trettiotal år med väldigt goda resultat. Zirkonia är dessutom det enda metallfria tandimplantat  som fungerar utmärkt i munnen då det interagerar väldigt bra med den mänskliga kroppen.